Bộ xếp hình sáng tạo Nhựa Chợ Lớn M1044-LR36

Bộ xếp hình sáng tạo Nhựa Chợ Lớn M1044-LR36
Bộ xếp hình sáng tạo Nhựa Chợ Lớn M1044-LR36
Bộ xếp hình sáng tạo Nhựa Chợ Lớn M1044-LR36
Bộ xếp hình sáng tạo Nhựa Chợ Lớn M1044-LR36
Nhà sản xuất Nhựa Chợ Lớn
Mã sản phẩm

Ưu điểm

- Sản phẩm được sản xuất tại Nhựa Chợ Lớn.

- Sử dụng nguyên liệu nhựa chính phẩm, không độc tố.

- Có thể xếp được 12 hình khác nhau.

- Số lượng: 61 chi tiết.