Cây thông 3 loại lá trái thông

Nhà sản xuất Chiang Chia
Mã sản phẩm

Cây thông 3 loại lá gắn trái thông chân sắt loại 1 cao từ 0,9m đến 4.5mm. Đây là loại cây thông thông dụng nhất hiện nay, dễ trang trí, sử dụng trên 5 năm. Ngoài 3 loại lá: lá đầu tròn, lá cước, lá kim và được gắn thêm trái thông quanh cây