Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...

Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Dây lá thông, dây trang trí, vòng hoa nguyệt quế,...

Bên cạnh sản phẩm cây thông, thì dây lá, dây trang trí, vòng nguyệt quế của Cty Chaang chiia cũng rất được ưa thích, sử dụng để bo viền trang trí cổng, cửa ra vòa, cửa gương, trên bàn, trên cánh cửa,... mang không khí giáng sinh đến gần hơn nữa, bên cạnh sản phẩm chưa trang trí, DNTN Mỹ Ngọc còn phục vụ trang trí dây lá và cổng chào, cửa ra vào cũng như tư vẫn miễn phí cho khách hàng sử dụng.

Picture

MS-DL1: Sừng trâu 3 loại lá chưa trang trí, thích hợp treo trên trước cửa ra vào.

Picture

MS-DL2: Sừng trâu 3 loại lá chưa trang trí gắn trái thông, thích hợp trên treo trước cửa ra vào.

Picture

MS-DL3: Dây trang trí phủ tuyết gắn trái thông chưa trang trí, thích hợp bo viền cổng chào, cửa đi.

Picture

MS-DL4: Dây trang trí đầu tròn gắn trái thông chưa trang trí, thích hợp bo viền cổng chào, cửa đi


Picture

MS-DL5: Dây trang trí đầu tròn chưa trang trí, thích hợp bo viền cổng chào, cửa đi

Picture

MS-DL6: Dây trang trí 3 loại lá có trang trí, thích hợp bo viền cổng chào, cửa đi

Picture

MS-DL7: Dây mây 3 loại lá có trang trí, thích hợp treo trên trước cửa ra vào.

Picture

MS-DL8: Dây mây 3 loại lá chưa trang trí, thích hợp treo trên trước cửa ra vào.


Picture

MS-DL9: Dây đuôi chồn dày làm dây trang trí mọi nơi mà không cần cố định chắc chắn.

Picture

MS-DL10: Vòng hoa nguyệt quế 3 loại lá chưa trang trí, thích hợp treo trên trước cửa ra vào.

Picture

MS-DL11: Vòng hoa nguyệt quế 3 loại lá chưa trang trí gắn trái thông, thích hợp treo trên trước cửa ra vào.

Picture

MS-DL12: Vòng hoa nguyệt quế đầu tròn chưa trang trí, thích hợp treo trên trước cửa ra vào.


Picture

MS-DL13: Hàng rào có 4 loại là PVC, sơ nhuyễn, lá sơ ri và sớ to dùng để bo quanh cây thông hoặc nhà gỗ,...

Picture

MS-DL14: Bộ xe kéo tuần lộc bằng dây mây trang trí trên bàn

Picture

MS-DL15: Vòng hoa treo ngược gồm có: kim tuyến, chiếc lá, cước 3 loại lá và có trang trí dùng tương tự như đèn chùm trang trí trên trần nhà rất bắt mắt.

Picture

MS-DL16: Các loại sản phẩm trang trí khác bằng dây mây như hoa tuyết, sao, nơ,...