Hình dán ông già Noel, xe kéo, người tuyết, nhà gỗ, thiên thần

Hình dán ông già Noel, xe kéo, người tuyết, nhà gỗ, thiên thần
Hình dán ông già Noel, xe kéo, người tuyết, nhà gỗ, thiên thần
Hình dán ông già Noel, xe kéo, người tuyết, nhà gỗ, thiên thần
Hình dán ông già Noel, xe kéo, người tuyết, nhà gỗ, thiên thần
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Hình dán ông già Noel, xe kéo, người tuyết, nhà gỗ, thiên thần

Picture

MS-HD1: Hình ông già Noel, xe kéo tuần lộc bằng giấy cứng 2 mặt dán gương nhìn được 2 chiều, dễ sử dụng, tháo dỡ, có phủ kim tuyến và in 3D, dán nổi rất đẹp, giá thành rẻ.

Picture

MS-HD2: Hình cây thông Noel bằng giấy cứng 2 mặt dán gương nhìn được 2 chiều, dễ sử dụng, tháo dỡ, có phủ kim tuyến và in 3D, dán nổi rất đẹp, giá thành rẻ.

Picture

MS-HD3: Hình ông già Noel cách điệu bằng giấy cứng 2 mặt dán gương nhìn được 2 chiều, dễ sử dụng, tháo dỡ, có phủ kim tuyến và in 3D, dán nổi rất đẹp, giá thành rẻ.

Picture

MS-HD4: Hình chuông đôi bằng giấy cứng 2 mặt dán gương nhìn được 2 chiều, dễ sử dụng, tháo dỡ, có phủ kim tuyến và in 3D, dán nổi rất đẹp, giá thành rẻ.