Mực Bento 24g Thái Lan

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Mực Bento Thái Lan ăn vừa cay vừa nghiền. Mực nhập khẩu chính gốc Thái Lan