Nút che góc bàn

Nút che góc bàn
Nút che góc bàn
Nút che góc bàn
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Bộ gồm 4 miếng nhựa bịt 4 góc bàn , mẹ cứ yên tâm cho bé vui chơi không bé ngã vào các góc bàn sắc nhọn nhé.