Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi

Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

 Tất nhung, hình ông Noel, bảng chào, chữ Merry, chuông đôi

Picture

Picture

MS-TNL1: Tất làm từ vải và nhung có trang trí, dùng treo cây thông, treo cửa, dùng làm quà lưu niệm Giáng sinh, cỡ nhỏ và trung dưới 1m dài.

Picture

MS-TNL2: Tất làm từ vải và nhung có trang trí, dùng làm túi bỏ quà, chiều dài trên 1m.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

MS-TNL3: Hình ông già Noel, ông già tuyết, tuần lộc bằng bông và vải cực cool làm quà lưu niệm, treo cây thông hoặc treo trước cửa, tiền sảnh.

Picture

MS-CMR1: Chữ Merry Christmas bằng nhựa nhiều màu dùng treo cây thông, cửa đi,...

Picture

MS-CMR1: Chữ Merry Christmas bằng nhựa nhiều màu dùng treo cây thông, cửa đi,...

Picture

MS-CMR2: Chữ Happy New Year Chữ Happy New Year bằng vải màu đỏ, treo qua lễ tết dương, dùng treo cửa, cây thông..... dài từ 0,3 đến 1,2m.

Picture

MS-CMR3: Chữ Merry Christmas bằng Chữ Happy New Year bằng vải màu đỏ, treo qua lễ tết dương, dùng treo cửa, cây thông.....dài từ 0,3 đến 1,2m.

Picture

MS-CMR3: Chữ Merry Christmas bằng Chữ Happy New Year bằng vải màu đỏ, treo qua lễ tết dương, dùng treo cửa, cây thông.....dài từ 0,3 đến 1,2m.

Picture

MS-CĐ1: Chuông đôi mù dán chữ 3 cỡ dùng trang trí cây, treo cửa đi.

Picture

MS-CĐ2: Chuông đôi bóng trơn 3 cỡ dùng trang trí cây, treo cửa đi.

Picture

MS-CĐ3: Chuông đôi mù trơn 3 cỡ dùng trang trí cây, treo cửa đi.

Picture

MS-CĐ4: Chuông đôi bóng khắc 3 cỡ dùng trang trí cây, treo cửa đi.