Thợ săn trứng rồng - Giáp phi long

Thợ săn trứng rồng - Giáp phi long
Thợ săn trứng rồng - Giáp phi long
Thợ săn trứng rồng - Giáp phi long
Thợ săn trứng rồng - Giáp phi long
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Đồ chơi Thợ Săn Trứng Rồng 5407 với tạo hình mô phong Linh thú Giáp phi long trong bộ phim hoạt hình "Thợ Săn Trứng Rồng". Đây là bộ phim hoạt hình có nội dung cốt truyện hấp dẫn, mang bé tới những cuộc phiêu lưu, thử thách mạo biểm bảo vệ nền hòa bình thế giới.

Đằng sau cốt truyện là những bài học nhân văn sâu sắc, tình tiết truyện hấp dẫn, mang tính giáo dục cao. Chắc chắn bé nào xem phim thì đều muốn được chạm tay vào Linh thú, sở hữu những Linh thú mà bé yêu thích nhất.