Vỉ bác sỹ Nhựa Chợ Lớn

Vỉ bác sỹ Nhựa Chợ Lớn
Vỉ bác sỹ Nhựa Chợ Lớn
Vỉ bác sỹ Nhựa Chợ Lớn
Nhà sản xuất Nhựa Chợ Lớn
Mã sản phẩm

Số lượng: 26 chi tiết.

Giúp bé làm quen với bộ đồ nghề dùng cho bác sĩ.

Các chi tiết được thiết kế đẹp, gần gũi với cuộc sống hằng ngày.

Bao bì thiết kế dạng vỉ màng co, các chi tiết được trưng bày đẹp mắt.