Vỉ nhà bếp 4 bình trà NCL

Vỉ nhà bếp 4 bình trà NCL
Vỉ nhà bếp 4 bình trà NCL
Vỉ nhà bếp 4 bình trà NCL
Vỉ nhà bếp 4 bình trà NCL
Nhà sản xuất Nhựa Chợ Lớn
Mã sản phẩm

Giúp bé làm quen với bộ đồ dùng nhà bếp với chủ đề Bình trà.

Các chi tiết được thiết kế đẹp gần gũi với cuộc sống hằng ngày.

Số lượng chi tiết: 44