Xe Intelligent Fruit Car

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Xe Intelligent Fruit Car. 
- Đây là một sản phẩm kết hợp giữa đồ chơi mô hình và đồ chơi thông minh.
- Sản phẩm bao gồm xe và các khối hình đặc biệt. Trên thân xe có các lỗ nhỏ tương thích để bé thả các khối hình vào. Nhựa an toàn cho bé
- Giúp cho bé vừa vui chơi vừa học hỏi một cách tốt nhất nha